အာနာပါန ကမ္မဋ္ဌာန်း၌ ထင်မြင်လာမြဲ ဖြစ်သော နိမိတ် (၁၂) ပါး


၁။ ကြယ်၏ အရောင်အဆင်းကဲ့သို့ လက်လက်ကြည်ကြည် ထင်ခြင်း၊
၂။ ပတ္တမြားလုံး ပတ္တမြားသွယ် ပတ္တမြားခက်ကဲ့သို့ ထင်ခြင်း၊
၃။ ပုလဲလုံး ပုလဲသွယ် ပုလဲကုံး ပုလဲခက်ကဲ့သို့ ထင်ခြင်း၊
၄။ ဝါစေ့ကဲ့သို့ ထင်ခြင်း၊
၅။ တံကျင် တံသင်း တံစို့ သစ်ချွန်ကဲ့သို့ ထင်ခြင်း၊
၆။ ဆောက်လုံးကြိုးကဲ့သို့ လည်းကောင်း၊ တောပန်း ဆူးပန်းသွယ် ကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ မီးခိုးလျှံကဲ့သို့ လည်းကောင်း ထင်ခြင်း၊
၇။ ပင့်ကူချည် ပင့်ကူမျှင်ကဲ့သို့ ထင်ခြင်း၊
၈။ တိမ်တောင် တိမ်ထပ်လွှာကဲ့သို့ ထင်ခြင်း၊
၉။ ပဒုမ္မာ ကြာပွင့်ကဲ့သို့ ထင်ခြင်း၊
၁၀။ ပကတိသော ပဒုမ္မာကြာမျှမက အလွန်ရှုချင်ဖွယ် ဖြစ်အောင် ထင်ခြင်း၊
၁၁။ လပြည့်ဝန်း လဝိုင်းကြီးကဲ့သို့ ထင်ခြင်း၊
၁၂။ နေဝန်း နေဝိုင်းကြီးကဲ့သို့ ထင်ခြင်း။