စစ်၏ အသံ (၁၀) ပါး


၁။ ဆင်သံ။
၂။ မြင်းသံ။
၃။ ရထားသံ။
၄။ ဗိုလ်ခြေသံ။
၅။ သေနတ် အမြောက်သံ။
၆။ တိုက်မောင်းသံ။
၇။ တိုက်စည်သံ။
၈။ တံပိုးမှုတ်သံ။
၉။ မုဒိန်းသံ။
၁၀။ စည်ကြီးသံ။