ကောင်းခြင်း (၅) ဖြာ


၁။ ဆဝိကလျာဏ - အရေအဆင်းကောင်းခြင်း။
၂။ မံသကလျာဏ - အသားအရေ (ပြည့်ဖြိုး) ကောင်းခြင်း။
၃။ အဋ္ဌိကလျာဏ - အရိုးအဆစ် (ပြေပြစ်) ကောင်းခြင်း။
၄။ ကေသကလျာဏ - ဆံပင်ကောင်းခြင်း။
၅။ ဝယကလျာဏ - အရွယ်တင်ခြင်း။