ဣန္ဒြေ (၁၀) ပါး


၁။ နား - အာကာသဓာတ်၌ မှီ၏။
၂။ နှာခေါင်း - ပထဝီဓာတ်၌ မှီ၏။
၃။ မျက်စိ - တေဇောဓာတ်၌ မှီ၏။
၄။ အရေ - ဝါယောဓာတ်၌ မှီ၏။
၅။ လျှာ - အာပေါဓာတ်၌ မှီ၏။
အသိဖြစ်ခြင်း ငါးပါး တည်း။
၆။ စကား - ပြောဆိုခြင်း၊
၇။ လက် - ယူခြင်း၊
၈။ ခြေ - လှမ်းခြင်း၊
၉။ နိမိတ် - မွေ့လျော်ခြင်း၊
၁၀။ ပဿာဝမဂ် - စွန့်ထုတ်ခြင်း၊
အမှုပြုခြင်း ငါးပါး တည်း။