အဗဒ္ဓသိမ် (၃) ပါး

၁။ ဂါမသီမ - တစ်ခုသော ဂါမခေတ်ကို အစွဲပြု၍ သမုတ်သောသိမ်။
၂။ သတ္တဗ္ဘန္တရသီမ - ရွာမဟုတ်သော တော၌ ထက်ဝန်းကျင်အရပ် ခုနှစ်ဘန္တရ ပိုင်းခြား၍
သမုတ်သောသိမ်။
၃။ ဥဒကုက္ခေပသီမ - အားအလယ်အလတ်ရှိသော ယောက်ျား၏ သဲတစ်ကျသော်လည်းကောင်း၊
ရေတစ်ကျသော်လည်းကောင်း ပိုင်းခြား၍ သမုတ်သော သိမ်။