ကိုယ့်အမည်ကိုယ်ဖော် သူတော် (၇) ပါး


၁။ ဒီးဒုတ်။
၂။ တစ်တီတူး။
၃။ တောက်တဲ့။
၄။ ဇီးကွက်။
၅။ ဥဩ။
၆။ ရွှေပြည်စိုး။
၇။ ခွေးခေါ်ရစ်။