ငါးမည်ရ ပြည်ရွှေဘို (၅) မြို့


၁။ ရန်ကြီးအောင်မြို့။
၂။ကုန်းဘောင်မြို့။
၃။ ရတနာသိင်္ခမြို့။
၄။ မုဆိုးဘိုမြို့။
၅။ ရွှေဘိုမြို့။