အမျိုး (၄) ပါး


၁။ ခတ္တိယ - မင်းမျိုး။
၂။ ဗြာဟ္မဏ - ပုဏ္ဏားမျိုး။
၃။ ဝေဿ - ကုန်သည်မျိုး။
၄။ သုဒ္ဒ - သူဆင်းရဲမျိုး။