စက္ခု (၅) ပါး


၁။ ဒိဗ္ဗစက္ခု - ဣန္ဒြိယပရောပရိယတ္တဉာဏ်တော်၊ အာသယာနုသယဉာဏ်တော် ဤဉာဏ်တော် နှစ်ပါးသည် ဗုဒ္ဓစက္ခုမည်၏။
၂။ သမန္တစက္ခု - သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်သည် သမန္တစက္ခုမည်၏။
၃။ ပညာစက္ခု - ပုဗ္ဗေနိဝါသာနုဿတိဉာဏ်တော် အစရှိသော များစွာသော ဉာဏ်တော်တို့သည် ပညာစက္ခု မည်၏။
၄။ ဓမ္မစက္ခု - အောက်မဂ်ဉာဏ် သုံးပါးသည် ဓမ္မစက္ခုမည်၏။
၅။ ဒိဗ္ဗစက္ခု - ဒိဗ္ဗေန စက္ခုနာ ဝိသုဒ္ဓေန အတိက္ကန္တ မာနုသကေန ဟု လာသော ဉာဏ်တော်သည် ဒိဗ္ဗစက္ခုမည်၏။