ခိုးသူပျက်စီးကြောင်း အင်္ဂါ (၈) ပါး


၁။ မရိုက်နှက်သင့်သည်ကို ရိုက်နှက်ပုတ်ခတ်ခြင်း။
၂။ အကျန်မထား အကြွင်းမဲ့ယူခြင်း။
၃။ မိန်းမများကို သတ်ခြင်း။
၄။ သတို့သမီးများကို ဖျက်ဆီးခြင်း။
၅။ ရှင်ရဟန်းကို လုယက်ခြင်း။
၆။ မင်းဘဏ္ဍာတိုက်ကို ဖောက်ဖျက်လုယက်ခြင်း။
၇။ အလွန်နီးရာအရပ်၌ ခိုးမှုကို ကျူးလွန်ခြင်း။
၈။ သိုမှီးသိမ်းဆည်းမှု၌ မလိမ်မာခြင်း။
(အဋ္ဌက အင်္ဂုတ္တိုရ် စောရသုတ်)