အိပ်ခြင်း (၄) ပါး

၁။ ကာမဂုဏ်ခံစားသူကို အိပ်ခြင်း - လက်ဝဲနံတောင်းဖြင့် အိပ်၏။
၂။ ပြိတ္တာတို့အိပ်ခြင်း - ပက်လက်အိပ်၏။
၃။ ကေသရာဇာ ခြင်္သေ့တို့အိပ်ခြင်း- လက်ယာနံတောင်းဖြင့် အိပ်၏။
၄။ ဘုရားသခင်းတို့ အိပ်ခြင်း- ကုသိနာရုံပြည် မလ္လာမင်းတို့၏ အင်ကြင်းဥယျာဉ်၌ မြောက်သို့ဦးခေါင်းပြုလျက် လက်ယာနံတောင်းဖြင့် မထသောအိပ်ခြင်း။