အဋ္ဌကလာပ်ရုပ် (၈) ပါး


၁။ ပထဝီ။
၂။ အာပေါ။
၃။ တေဇော။
၄။ ဝါယော။
၅။ ဝဏ္ဏ။
၆။ ဂန္ဓ။
၇။ ရသ။
၈။ ဩဇာ။