ကာယကံ (၃) ပါး


၁။ ပါဏာတိပါတ- သူ့အသက်ကို လျင်စွာသတ်ခြင်း။
၂။ အဒိန္နာဒါန- အရှင်မပေးသည့် သူ၏ ဥစ္စာကို ယူခြင်း။
၃။ ကာမေသု မိစ္ဆာစာရ - ကိလေသာ ကာမကိစ္စကို မှားသောအားဖြင့် ကျင့်ခြင်း။