ဆို၍ မနာလိုသူ (၅) ယောက်


၁။ မသဒ္ဓါသူကို သဒ္ဓါတရားရှိရန်ပြော၍ မနာလို။
၂။ အကြားအမြင်မရှိသူကို ရှိရန်ပြော၍ မနာလို။
၃။ ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်း မရှိသူကို ပေးကမ်းရန်ပြော၍ မနာလို။
၄။ ပညာမဲ့သူကို ပညာရှိအောင်ပြော၍ မနာလို။
၅။ သီလမရှိသူကို သီလစောင့်ရန်ပြော၍ မနာလို။