စစ်ဆင်နည်း (၁၀) ပါး


၁။ မေဃဂတိ = တိမ်တိုက်သွားသကဲ့သို့ စစ်ဆင်ခြင်း။
၂။ သပ္ပေါဂတိ = မြွေတွားသကဲ့သို့ စစ်ဆင်ခြင်း။
၃။ မဏ္ဍုကဂတိ = ဖားခုန်သကဲ့သို့ စစ်ဆင်ခြင်း။
၄။ သီဟဂတိ = ခြင်္သေ့သွားသကဲ့သို့ စစ်ဆင်ခြင်း။
၅။ ဗျဂ္ဃဂတိ = ဖားခုန်သကဲ့သို့ စစ်ဆင်ခြင်း။
၆။ မဓုကာ = များလပို့ကဲ့သို့ စစ်ဆင်ခြင်း။
၇။ ဇာလဝါကုရံ = ပိုက်ခံသကဲ့သို့ စစ်ဆင်ခြင်း။
၈။ ဇန္တုကာ = ခြပုန်းတက်သကဲ့သို့ စစ်ဆင်ခြင်း။
၉။ ဒွိဇဂတိ = ဟင်္သာပျံသကဲ့သို့စစ်ဆင်ခြင်း။
၁၀။ သေလောသိင်္ဂံ = ကျောက်တောင်အပြင်ကဲ့သို့ စစ်ဆင်ခြင်း။