ကျိန်ခြင်း (၅) ပါး


၁။ သန္ဓေပျက်သတ်သားပြွတ်ချ ဟူသော သန္ဓိကျိန်ခြင်း။
၂။ မျိုးမဲ့လူယုတ်ဟူသော မိတ္တကျိန်ခြင်း။
၃။ ဆဲတတ်တောင်းတတ် ပြည်မြတ်ကံကျွေးခွန်ပေးခံသူဟူသော လစ္စကျိန်ခြင်း။
၄။ လူလျှပ်၊ လူပေါက်၊ သားယောက်ထားသူဟူသော ဂေါယသျှကျိန်ခြင်း။
၅။ ရွှေငွေအိုးတို့ကို တောစိုးရေက တူးဖော်ရ၍ ကြွယ်ဝသူဟူသော အဟိတကျိန်ခြင်း။