အင်းကျိုးခြင်း လက္ခဏာ (၇) ပါး


၁။ အင်းစီရင်ဆဲတွင် နေရာမသန့်၍ ကျိုးခြင်း၊
၂။ အင်းဘောင် ငဲ့စောင်း၍ ကျိုးခြင်း၊
၃။ အင်းစီရင်ဆဲ စကားပြော၍ ကျိုးခြင်း၊
၄။ ထွန့်ခပ်လူးလဲချမိ၍ ကျိုးခြင်း၊
၅။ တစ်နေရာမှ တစ်နေရာ ရွှေ့ပြောင်းစီရင်၍ ကျိုးခြင်း၊
၆။ အလုံးစုံ ပြုစီရင်အပ်သော ဥုံပြတ်၍ ကျိုးခြင်း၊
၇။ စတုရန်းမခတ်မီ အစဉ်အတိုင်း သားမိ၍ ကျိုးခြင်း။