ကပ် (၃) ပါး


၁။ ဒုဗ္ဘိက္ခန္တရကပ် - အစာရေစာ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါး၍ ပျက်စီးခြင်း။
၂။ သတ္ထန္တရကပ် - ဓား၊ လှံ၊ သေနတ် လက်နက်တို့ဖြင့် ထိုးခုတ်၍ ပျက်စီးခြင်း။
၃။ ရောဂန္တရကပ် - အနာရောဂါ ကပ်ရောက်၍ ပျက်စီးခြင်း။