ကာမ (၂) မျိုး


၁။ ဝတ္ထုကာမ - အဝတ်အစား အိပ်ရာ နေရာ စသည်၌ ဖြစ်သောကာမ။
၂။ ကိလေသာကာမ - တဏှာ ရာဂနှင့်စပ်၌ ဖြစ်သောကာမ။