ကတော် (၇) ပါး (ကဝေသာရ)


၁။ ယောကတော်၊
၂။ နှောကတော်၊
၃။ ရေယဉ်ကတော်၊
၄။ စကြာကတော်၊
၅။ အနောက်ဘက်ကတော်၊
၆။ စကားကတော်၊
၇။ မြောက်ဘက်ကတော်။