ကဿပဘုရားရှင် လက်ထက် ကိကီမင်းကြီး၏ သမီးတော် (၇) ပါး


၁။ သမဏီ။
၂။ သမဏဂုတ္တာ။
၃။ ဘိက္ခုနီ။
၄။ ဘိက္ခုဒါယိကာ။
၅။ ဓမ္မာ။
၆။ သုဓမ္မာ။
၇။ သင်္ဃဒါယီ။
(ထေရီအပါဒါန်)