စင်္ကြန်လျှောက်ခြင်း အကျိုး (၅) ပါး


၁။ ခရီးသွားနိုင်ခြင်း။
၂။ အားအင်ကြံ့ခိုင်ခြင်း။
၃။ ရောဂါအမျိုးမျိုး ကင်းစင်ခြင်း။
၄။ အစာကြေကျက်လွယ်ခြင်း။
၅။ သမာဓိတည်ကြည်ခြင်း။