အဒိန္နာဒါနသိက္ခာပုဒ်၏ အင်္ဂါ (၅) ပါး


၁။ လူ၏ ဥစ္စာ ဖြစ်ခြင်း၊
၂။ လူ၏ ဥစ္စာဟု အမှတ်ရှိခြင်း၊
၃။ ခိုးလိုသောစိတ် ရှိခြင်း၊
၄။ ပါရာဇိကလောက်သော ဝတ္ထု ဖြစ်ခြင်း၊
၅။ ခိုးယူခြင်း။