စေတီထိုက်သူ ပုဂ္ဂိုလ် (၄) ယောက်

၁။ မြတ်စွာဘုရား။
၂။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓ - ဘုရားငယ်။
၃။ ရဟန္တာ။
၄။ စကြာမင်း။

တစ်နည်း

၁။ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ - အလုံးစုံသော တရားကို သိတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။
၂။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ - အသီးအခြား ပွင့်တော်မူသော ဘုရားငယ်။
၃။ သာဝက - ဘုရား၏ တပည့်သား သံဃာတော်။
၄။ စက္ကဝတ္တိ ရာဇာ - စကြဝတေးမင်း။