စစ်သူကြီးအင်္ဂါ (၉) ပါး


၁။ တစ်ဖက်ရန်သူကို နှိမ်နင်းနိုင်သော ပညာရှိခြင်း။
၂။ စစ်အောင်ရာမြေကို သိတတ်ခြင်း။
၃။ အရေးမသာသော စစ်သည်သူရဲတို့ကိုမစွန်ခြင်း။
၄။ ဆင်းရဲဖော်ချမ်းသာဖက်မျှခြင်း။
၅။ စွမ်းပကား ခွန်အားခြင်း။
၆။ စင်ကြယ်သန့်ပြန်ခြင်း။
၇။ သေနင်္ဂဗျူဟာ ကျမ်းကိုတတ်ခြင်း။
၈။ စစ်သည်သူရဲတို့ကို မပင်းပန်းအောင်စီရင်တတ်ခြင်း။
၉။ လုံလရဲရင့်ခြင်းနှင့် ပြည့်စုံခြင်း။