ဥတုသုံးပါး၌ အဓိကပြုသော ဓာတ် (၃) ပါး

၁။ ဂိမှန္တ - နွေဥတု၊ သည်းခြေ အဓိကပြုခြင်း။
၂။ ဝဿာန - မိုးဥတု၊ သလိပ် အဓိကပြုခြင်း။
၃။ ဟေမန္တ - ဆောင်းဥတု၊ လေဓာတ် အဓိကပြုခြင်း။