အပြစ်ကြီး (၈) ပါး

၁။ မြေမျိုခြင်း။
၂။ မိုဃ်းကြိုး လောင်မီးကျခြင်း။
၃။ မီးလောင်ခြင်း။
၄။ ကိုယ်၌ ကြီးစွာသော ဒုက္ခဝေဒနာ ရောက်ခြင်း။
၅။ မျက်စိကန်းခြင်း၊ နားပင်းခြင်း။
၆။ ဆွံ့အခြင်း။
၇။ မင်းဘေးမင်းဒဏ်သင့်ခြင်း။
၈။ လက်နက်မိုဃ်း၊ သဲမိုဃ်း ရွာခြင်း။
(မပြစ်မှားသင့်သော ပုဂ္ဂိုလ်များကို ပြစ်မှား၍ ခံရသောအပြစ် (၈) ပါးဖြစ်၏။ စလင်းဆရာတော်၏ ပရိတ်ကြီးနိဿယမှ လာသည်။)