ကုသလမဟာမိကဓမ္မ ( ကုသိုလ်မှုအားထုတ်စဉ်ဖြစ်သောတရား ) ၁၀ ပါး


၁။ သဒ္ဓါ = စိတ်၏ သန့်ရှင်းကြည်လင်ခြင်း။
၂။ အပ္ပမာဒ = မမေ့မလျော့ရှိခြင်း။
၃။ ပဿဒ္ဓိ = စိတ်၏ပေါ့ပါးခြင်း။
၄။ ဥပေက္ခာ = မျှတခြင်း ( မစွဲလမ်းခြင်း )။
၅။ ဟီရိ = မိမိ မကောင်မှုပြုလုပ်ရန်ရှက်ခြင်း။
၆။ ဩတပ္ပ = မိမိမကောင်းမှုလုပ်ရန် ကြောက်ခြင်း။
၇။ အလောဘ = စွန်လွှတ်ခြင်း။
၈။ အဒေါသ = မေတ္တာရှိခြင်း။
၉။ အဟိံသာ = မညှဉ်းဆဲခြင်း။
၁၀။ ဝီရိယ = လုံ့လစိုက်ခြင်း။