အဗြဟ္မစရိယာ သိက္ခာပုဒ်၏ ကံအင်္ဂါ (၄) ပါး


၁။ လွန်ကျူး၍ ကျင့်အပ်သော မဂ်အပေါက်သုံးပါးတွင် တစ်ပါးပါးဖြစ်စေ။
၂။ မှီဝဲသွားလာလိုသော စိတ်လည်းရှိစေ။
၃။ မှီဝဲခြင်းလုံ့လလည်း ရှိစေ။
၄။ သာယာသည်လည်း ဖြစ်စေ။