အရပ် (၆) ပါး


၁။ အရှေ့အရပ်- အမိ၊ အဖ။
၂။ တောင်အရပ်- ဆရာသမား။
၃။ နောက်အရပ်- သားမယား။
၄။ မြောက်အရပ်- မိတ်ဆွေ။
၅။ အထက်အရပ်- သမဏဗြာဟ္မဏ။
၆။ အောက်အရပ်- ကျေးကျွန်။
(သိင်္ဂါလောဝါဒသုတ်)