ခင်ပွန်းကြီး (၁၀) ပါး


၁။ ဘုရား။
၂။ ရဟန္တာ။
၃။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ။
၄။ အဂ္ဂသာဝက။
၅။ အမိ။
၆။ အဖ။
၇။ ဆရာ။
၈။ အသက်ကြီးသူ။
၉။ တရားပေးသူ။
၁၀။ အဝတ်အစားပေးသူ။