ဧတဒဂ်ရသော ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်း (၇၄) ယောက်


၁။ ရဟန္တာ ယောက်ျား (၄၁) ပါး။
၂။ ရဟန္တာ မိန်းမ (၁၃) ပါး။
၃။ ဥပါသကာ ယောက်ျား ( ၁၀) ယောက်။
၄။ ဥပါသိကာမ (၁၀) ယောက်။
ပေါင်း (၇၄) ယောက်။