အာပေါ (၁၂) ပါး


၁။ ပိတ္တံ - သည်းခြေ။
၂။ သေမှံ - သလိပ်။
၃။ ပုဗ္ဗော - ပြည်။
၄။ လောဟိတံ - သွေး။
၅။ သေဒေါ - ချွေး။
၆။ မေဒေါ - အဆီခဲ။
၇။ အဿု - မျက်ရည်။
၈။ ဝသာ - ဆီကြည်။
၉။ ခေဠော - တံတွေး။
၁၀။ သိင်္ဃာနိကာ - နှပ်။
၁၁။ လသိကာ - အစေး။
၁၂။ မုတ္တံ - ကျင်ငယ်။