ဂိုဏ်းယှဉ်နက္ခတ် (၈) ပါး

၁။ ဇေဋ္ဌနက္ခတ် = နက္ခတ်တကာတို့တွင် ကြီးမှူးပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊နားထောင်းသဏန် လုံးရေ '၁၈'။ မဂိုဏ်း။
၂။ ဘရဏီနက္ခတ် = ယမမင်းနှင့်တူသည်ဖြစ်၍ အရောင်အားဖြင့် အရပ်ထပ်၀န်းကျင်း ပျံ့နှံ၏။ ခုံလောက်သဏ္ဌာန် ၂ လုံး။ နဂိုဏ်း။
၃။ မိဂသီနက္ခတ် = သမင်းဦးခေါင်းနှင့်တူသည်။ လုံးရေ ၅ ။ ဘဂိုဏ်း။
၄။ သတ္တဘိသျှ = ဆေးဝါးဖော်စပ်ရာကောင်းခြင်း။ ခက်ရင်းခွသဏ္ဌန်း လုံးရေ ၂၄။ ယဂိုဏ်း။
၅။ ပုဏ္ဏဖုသျှ = သတ္တဝါတို့အကျိုး မိုးရွာတက်ခြင်း လှေ သဏ္ဌာန် လုံးရေ ရ။ဇဂိုဏ်း။
၆။ သွာတိနက္ခတ် = တင့်တယ်ခြင်း၊ ပတ္တမြားသဏ္ဌာန်း လုံးရေ ၁၅။ သဂိုဏ်း။
၇။ ကြတ္တိကာ နက္ခတ် = မီးကဲ့သို့ ပူလောင်ခြင်း ၊ ကြက်ငယ်စု သဏ္ဌာန် ၃၀ လုံး။ရဂိုဏ်း။
ဂ။ သရဝဏ်နက္ခတ် = ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးမပြတ်ပေးခြင်း တောင်ဝှေးသဏ္ဌာန် ၂၂ လုံး။ တ ဂိုဏ်း။