စတုဘုမ္မိက တရား (၄) ပါး


၁။ ကာမဘုံ၌ ဖြစ်သော တရားစု။
၂။ ရူပဘုံ၌ဖြစ်သော တရားစု။
၃။ အရူပဘုံ၌ ဖြစ်သော တရားစု။
၄။ အဝတ္ထာဘုံ၌ ဖြစ်သော လောကုတ္တရာတရားစု။

မှတ်ချက်။ ။ (၄) ခုမြောက် လောကုတ္တရာဘုံ (ဝါ) နိဗ္ဗာန်တရားကိုပင် ''စတုဘုမ္မိက'' ဟု ခေါ်သည်မှတ်ပါလေ။