အကုသိုလ် မူလတရား (၃)ပါး

၁။ လောဘ -လိုချင်တပ်မက်ခြင်း။
၂။ ဒေါသ- စိတ်ဆိုးသဖြင့် အပြစ်ရှိခြင်း။
၃။ မောဟ- အမြင်မှန် မရသဖြင့် အမှန်ကို မသိခြင်း။