ကျီးကန်းတို့၏ ကျင့်ဝတ် (၅) ပါး


၁။ မေထုန်ကို လျှို့ဝှက်စွာကျင့်ခြင်း။
၂။ ရန်သူကို အခါမလပ် ကြည့်ရှုတတ်ခြင်း။
၃။ အစာတွေ့လျှင် အဖော်ကိုခေါ်ခြင်း။
၄။ အစာနှင့် ရန်သူကို တစ်ပြိုင်နက် ကြည့်တတ်ခြင်း။
၅။ တစ်ကောင်ထိလျှင် ဝိုင်းအုံတတ်ခြင်း။