အခိုးတံလှူသော အကျိုး (၃) ပါး

၁။ ဖြောင့်မတ်သော သတိရှိခြင်း။
၂။ ကောင်းစွာ စေ့စပ်သော အကြောင်းရှိခြင်း။
၃။ နတ်မျက်စိကို ရခြင်း။