(၁၅၀၀) ကိလေသာ


၁။ သဗ္ဗစိတ္တက စေတသိတ် ခုနှစ်ပါး - (၇) ပါး။
၂။ ပကိဏ်းစေတသိက် ခြောက်ပါး - (၆) ပါး။
၃။ ပါပဇာတိစေတသိက် တဆယ့်လေးပါး - (၁၄) ပါး။
၄။ သောဘဏစေတသိက် နှစ်ဆယ် - (၂၀) ပါး။
၅။ ကလျာဏဇာတိ စေတသိက် - (၆) ပါး။
- ဝိရတီစေတသိက် သုံးပါး - (၃) ပါး။
- အပ္ပမညာစေတသိက် နှစ်ပါး - (၂) ပါး။
- နာမ်တရား တပါး ပေါင်း - (၁) ပါး။

ထိုအပေါင်း (၁ - ၅) ကို နာမ် တေပညာသ ငါးဆယ့်သုံးပါးဟု ခေါ်၏ (၅၃) ပါး။
၎င်းကို နပ္ဖန္နရုပ် ( သို့မဟုတ်) ဇာတိရုပ် (၁၈) ပါးနှင့်ပေါင်း (၁၈) ပါး။
တေဘုမ္မကသင်္ခါရတရား ဟု ခေါ်၏- (၇၁) ပါး။
၎င်းကို လက္ခဏာတရား ၄-ပါးနှင့် ထပ်ပေါင်း (၄) ပါး။
ပေါင်း - (၇၅) ပါး။
၎င်းကို အဇ္စျတ္တ ( အတွင်း)၊ ဗဟိဒ္ဓ(အပ) သန္တာန်နှစ်ပါးနှင့်မြှောက် (၂) ပါး
ပေါင်း - (၁၅၀) ပါး။
၎င်းကို ကိလေသာ ဆယ်ပါးနှင့် ထပ်မြှောက်သော် (၁၀) ပါး။
ကိလေသာတရားပေါင်း တထောင့်ငါးရာ ရ၏- (၁၅၀၀) ပါး။