ချမ်းသာသော အရိပ်အာဝါသ (၅) ပါး


၁။ ရုက္ခဿဆာယာ - သစ်ပင်၏အရိပ်။
၂။ ဉာတိမာတာပိတု - မိဘဆွေမျိုးအရိပ်။
၃။ အာစရိယဆာယာ - ဆရာ၏ အရိပ်။
၄။ ရညောဆာယာ - မင်း၏ အရိပ်။
၅။ ဇနိဿသာသနံ - မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာ အရိပ်။