ဂမ္ဘီရ (၄) ပါး


၁။ ဓမ္မဂမ္ဘီရ - အကြောင်း၏ နက်နဲခြင်း။
၂။ အတ္ထဂမ္ဘီရ - အကျိုး၏ နက်နဲခြင်း။
၃။ ဒေသနာဂမ္ဘီရ - ပညတ်တင်ထားသော ဟောကြားပုံ၏ နက်နဲခြင်း။
၄။ ပဋိဝေဓဂမ္ဘီရ - ထိုးထွင်း သိမြင်သော အသိဉာဏ်၏ နက်နဲခြင်း။