စတုဝဂ္ဂ (၄) ပါး


၁။ ဓမ္မ - ကိုယ်ကျင့်တရား ပြုမှု၊
၂။ အတ္ထ - ကိုယ်အကျိုးစီးပွား ပြည့်စုံမှု၊
၃။ ကာမ - လောကီကာမဂုဏ် ခံစားမှု၊
၄။ မောက္ခ - သံသရာ ဝဋ်အတွင်းမှ လွတ်ကင်းထွက်မြောက်မှု။