အမွှေးမျိုး (၄) ပါး


၁။ သစ်ကြပိုးခေါက်။
၂။ ဖာလာစေ့။
၃။ ကရဝေးရွက်။
၄။ ကံ့ကော်ဝတ်ဆံ။