အသက်ရာကျော်နေရသော အရိယာ (၉) ယောက်

၁။ ဝိသာခါကျောင်းအမ - အသက် ၁၂၀
၂။ ပေါက္ခရသာတိပြဏ္ဏား - အသက် ၁၂၀
၃။ ဗြဟ္မာယုပြဏ္ဏား - အသက် ၁၂၀
၄။ သေလပြဏ္ဏား - အသက် ၁၂၀
၅။ ဗာဝရီပြဏ္ဏား - အသက် ၁၂၀
၆။ အရှင် အာနန္ဒာ - အသက် ၁၂၀
၇။ အရှင် မဟာကဿပ - အသက် ၁၂၀
၈။ အရှင် အနုရုဒ္ဓါ - အသက် ၁၅၀
၉။ အရှင် ဗာကုံလ (အနာမဲ့သူ) - အသက် ၁၆၀