စစ်အောင်ရာအကြောင်း (၁၂) ပါး


၁။ စီရင်ရာ၌ လိမ္မာခြင်း၊
၂။ မင်းနှင့်အမတ် ညီညွတ်ခြင်း၊
၃။ ပေးကမ်းခြင်း၌ အမျက်မရှိခြင်း၊
၄။ စစ်သူကြီးခန့်ထား စီရင်တိုင်း သူရဲသူခက်တို့၌ တည်ခြင်း၊
၅။ သူရဲကောင်း ဖျားယောင်း၍ အောင်ခြင်း၊
၆။ ယတြာမန္တန်ကြောင့် အောင်ခြင်း၊
၇။ ဇာတာစန်းလဂ်ကောင်းသဖြင့် အောင်ခြင်း၊
၈။ မျိုးရိက္ခာများခြင်း၊
၉။ မင်းစသော ပြည်သူတို့ အနာကင်း၍ အောင်ခြင်း၊
၁၀။ သူလျှိုကိုစေ၍ အောင်ခြင်း၊
၁၁။ ပြည်စောင့်နတ်ကို မပြတ်ပူဇော်သဖြင့် အောင်ခြင်း၊
၁၂။ ဆင်ကောင်း မြင်းကောင်းများသဖြင့် အောင်ခြင်း။