အသက်ကြီးပြီး အချိန်မစီးသူ (၅) ယောက်


၁။ မပြောသင့်သောအခါ၌ ပြောတတ်သောသူ တစ်ယောက်။
၂။ မဟုတ်မမှန်သည်ကိုသာ ပြောတတ်သူ တစ်ယောက်။
၃။ အကျိုးနှင့် မစပ်သည်ကိုသာ ပြောတတ်သူ တစ်ယောက်။
၄။ အဆုံးအမနှင့် မစပ်သည်ကိုသာ ပြောတတ်သောသူ တစ်ယောက်။
၅။ တရားနှင့် မစပ်သည်ကို ပြေတတ်သောသူ တစ်ယောက်။
(စတုက္က အင်္ဂတ္တိုရ်၊ ဥရုဝေဠ ဒုတိယသုတ်)