ကြာသပတေးဂြိုဟ်ဟူသော အခေါ်ပရိယာယ် (၉) ပါး


၁။ သူရမန္တ။
၂။ သူရာစရိယ။
၃။ ဂုရု။
၄။ ဇီဝှ။
၅။ ဗြဟပတိ။
၆။ အင်္ဂီရသ။
၇။ သူရီ။
၈။ ဝါဂိသ။
၉။ ဝစသံပတိ။