အရက်သောက်ခြင်း၏ အပြစ် (၆) ပါး


၁။ မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် ပစ္စည်းဥစ္စာ ဆုတ်ယုတ် ပျက်ပြားခြင်း။
၂။ ခိုက်ရန်ဒေါသ ဖြစ်ပွါးတတ်ခြင်း။
၃။ ရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ ကပ်ရောက် တတ်ခြင်း။
၄။ ဂုဏ်သတင်း အကျော်စောမဲ့ ဖြစ်ရခြင်း။
၅။ အရှက်ကင်းမဲ့စွာ မိမိကိုယ်ကို လုံခြုံအောင် မဖုံးလွှမ်းနိုင်ခြင်း။
၆။ အသိဉာဏ်ချို့ယွင်း ပျက်ပြားခြင်း။
(သိင်္ဂါလောဝါဒသုတ်)