အပါယ် (၄) ပါး

၁။ ငရဲ - ချမ်းသာမှု အလျဉ်းမရှိသော အရပ်။
၂။ တိရစ္ဆာန် - မဂ်ဖိုလ်ကို ဖီလာပြု၍ မိုးကို ကျောပေးသော သတ္တဝါ။
၃။ ပြိတ္တာ - ကိုယ်လက်အင်္ဂါ မမျှတသော သတ္တဝါ။
၄။ အသုရကာယ် - မရဲရင့်သော ပြိတ္တာ သတ္တဝါတမျိုး။