ကထိန်အကျိုး (၅) ပါး


၁။ အနာမန္တစာရ - အတူနေသူကို မပန်ကြားဘဲ ဆွမ်းစားကြွနိုင်ခြင်း။
၂။ အသမာဒါနစာရ - အဓိဋ္ဌာန်တင်ထားသော သင်္ကန်းကို မယူဘဲ ကြွနိုင်ခြင်း။
၃။ ယာဝဒတ္ထစီဝရ - အလိုရှိသမျှ သင်္ကန်းကို ဆောင်ထားနိုင်ခြင်း။
၄။ ဂဏဘောဇန - ဆွမ်းစားပင့်သူ၏ မအပ်သော ဆွမ်းကို စားနိုင်ခြင်း။
၅။ ယောစတတ္ထစီဝရုပ္ပါဒ - ကထိန်မှ ရသော ပစ္စည်းများကို ဝေစုခံထိုက်ခြင်း။